Ranking - Elite Four
Gowther
26418 pontos
Korzus
25889 pontos
Crucio
25143 pontos
Henrique
19416 pontos

#   Treinador País Rank Status
1551.   Kirito001 Brasil Macho Offline
1552.   gustavo800 Brasil Macho Offline
1553.   gggu Brasil Macho Offline
1554.   ikew11 Brasil Macho Offline
1555.   leo1301 Brasil Macho Offline
1556.   Mesprit Brasil Macho Offline
1557.   Yuri14br Brasil Macho Offline
1558.   BUIZEL13 Brasil Macho Offline
1559.   carmim1 Brasil Macho Offline
1560.   ash155 Brasil Macho Offline
1561.   Depp Brasil Macho Offline
1562.   Bulbabob Brasil Macho Offline
1563.   cheudo Brasil Macho Offline
1564.   ArkRafael Brasil Macho Offline
1565.   stryker849 Brasil Macho Offline
1566.   Asaelzim Brasil Macho Offline
1567.   GPS Brasil Macho Offline
1568.   KeepSimpo Brasil Macho Offline
1569.   J2014 Brasil Macho Offline
1570.   bryanmoita Brasil Macho Offline
1571.   abissal23 Brasil Macho Offline
1572.   Rice Brasil Macho Offline
1573.   TDBox5 Brasil Macho Offline
1574.   dragon123p Holanda Macho Offline
1575.   Phibes Brasil Macho Offline
1576.   Arturgbrie Brasil Macho Offline
1577.   MistGun Brasil Macho Offline
1578.   mearytui Brasil Macho Offline
1579.   kurumim Brasil Macho Offline
1580.   gamble Brasil Macho Offline
1581.   Adriel18 Brasil Macho Offline
1582.   rafael50X Brasil Macho Offline
1583.   100vingar Brasil Macho Offline
1584.   MarceloHRH Brasil Macho Offline
1585.   viiiktoor Brasil Macho Offline
1586.   Guus Japao Macho Offline
1587.   dacatro Brasil Macho Offline
1588.   Rai Brasil Macho Offline
1589.   pjgois Brasil Macho Offline
1590.   Hunter2 Inglaterra Macho Offline
1591.   andrebu Brasil Macho Offline
1592.   guifao Brasil Macho Offline
1593.   evilorow Brasil Macho Offline
1594.   iTzArthur Inglaterra Macho Offline
1595.   Krystal Japao Macho Offline
1596.   Riley22 Brasil Macho Offline
1597.   Nyuu Brasil Macho Offline
1598.   Rougue Brasil Macho Offline
1599.   guardian Brasil Macho Offline
1600.   YuukiH Brasil Macho Offline
 

Voltar