Ranking - Elite Four
Korzus
25855 pontos
Gowther
25788 pontos
Crucio
25145 pontos
DLDJ
19071 pontos

×