Ranking - Elite Four
Korzus
25768 pontos
Gowther
25287 pontos
Crucio
24932 pontos
DLDJ
18944 pontos

×