Ranking - Elite Four
Korzus
24811 pontos
Crucio
23422 pontos
Gowther
18405 pontos
DLDJ
15570 pontos

×