Ranking - Elite Four
Korzus
24359 pontos
Crucio
22841 pontos
Ginko
15102 pontos
DLDJ
13090 pontos

×