Ranking - Elite Four
Korzus
24877 pontos
Crucio
23507 pontos
Gowther
19291 pontos
DLDJ
16153 pontos

×