Ranking - Elite Four
Korzus
23154 pontos
Titãs.
21879 pontos
Geovane
12395 pontos
Ginko
8768 pontos

×