Ranking - Elite Four
Korzus
24319 pontos
Crucio
22551 pontos
Ginko
14143 pontos
Geovane
12711 pontos

×