Ranking - Elite Four
Korzus
24485 pontos
Crucio
23212 pontos
Gowther
16983 pontos
DLDJ
14784 pontos

×