Ranking - Elite Four
Korzus
24891 pontos
Crucio
23541 pontos
Gowther
20704 pontos
DLDJ
16798 pontos

×