Ranking - Elite Four
Korzus
24344 pontos
Crucio
22568 pontos
Ginko
14225 pontos
Geovane
12711 pontos

×