Ranking - Elite Four
Korzus
23888 pontos
Crucio
22353 pontos
Ginko
12800 pontos
Geovane
12707 pontos

×