Ranking - Elite Four
Korzus
24155 pontos
Crucio
22495 pontos
Ginko
13476 pontos
Geovane
12711 pontos

×