Ranking - Elite Four
Korzus
24873 pontos
Crucio
23612 pontos
Gowther
22314 pontos
DLDJ
17463 pontos

×