Ranking - Elite Four
Korzus
25299 pontos
Crucio
23694 pontos
Gowther
23200 pontos
DLDJ
18310 pontos

×