Ranking - Elite Four
Korzus
24366 pontos
Crucio
22868 pontos
Gowther
15495 pontos
DLDJ
13481 pontos

×