Ranking - Elite Four
Korzus
24455 pontos
Crucio
23048 pontos
Gowther
16179 pontos
DLDJ
14156 pontos

×